Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Chwaszczynie

ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno

 

Oferty pracy

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie


na wolne stanowisko pracy :  Referent

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne

5)posiada co najmniej dwuletni  staż pracy w księgowości,,
6) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku,  na które przeprowadzany jest nabór:
1) znajomość zagadnień księgowych,

2) umiejętność obsługi komputera,
3. Wymiar czasu pracy : 20/40 z możliwością rozszerzenia do pełnego etatu.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – curriculum vitae (CV)
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie  o stanie odbytych studiów, a w przypadku wymogu średniego wykształcenia dokument poświadczający posiadanie takiego wykształcenia),
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności


Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 28.09.2018r.do godziny 10.00.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie

Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogólnodostępnej znajdującej się w szkole.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV)    z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku                     o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. z póź. zm.).”
 

Chwaszczyno, 14.09.2018r.

 

 

 

 

Oferta pracy:

OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ JEZDNIĘ W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

 

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie

 

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony (zastępstwo od 18.04.2018 r.

 

Wymiar etatu:

40/40

 

Data rozpoczęcia:

18.04.2018r.

 

Wykształcenie podstawowe

 

CV prosimy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: zschwaszczyno@wp.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 240
Utworzono dnia: 01.06.2017
Dokument wprowadził:
Administrator
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Administrator
Wytworzono:
14.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie

Historia publikacji

  • 20.09.2018 14:16, Administrator
    Edycja strony: Oferty pracy
  • 20.03.2018 12:48, Administrator
    Edycja strony: Oferty pracy
  • 08.09.2017 12:44, Administrator
    Edycja strony: Oferty pracy